POČETNA

HRVATSKA UDRUGA ZA DISLEKSIJU

 

WEB STRANICA JE POSVEĆENA DISLEKSIJI – POREMEĆAJU ČITANJA I PISANJA, KAO I SRODNIM TEŠKOĆAMA OD KOJIH PATI OKO 10% STANOVNIŠTVA

 

NOVO IZDANJE HRVATSKE UDRUGE ZA DISLEKSIJU
CD “MATEMATIČKA BAJKA” I VJEŽBENICA
CD-mat-2Interaktivni CD-ROM “Matematička bajka” i popratna vježbenica namijenjeni su djeci vrtićke dobi i učenicima prvog razreda. Pomoću njih se uvježbava matematika kroz različite i ciljane zadatke i pridonosi usvajanju matematičkih znanja kod djece s odgovarajućom razinom spremnosti, a kod djece s teškoćama može biti osnova ili pomoć pri oblikovanju postupaka za uspješnije usvajanje matematike. U ovim zadacima djeca utvrđuju znanja koja pripadaju u tzv. početnu matematiku. Na lagan način, uz pomoć ili samostalno, djeca mogu provjeriti ili vježbati matematičke osnove prateći slijed danih zadataka.
autori: Željka Butorac, prof. logoped i prof. dr.sc. Mirjana Lenček
animacija, grafička i informatička izrada zadataka: Snježana Požgaj-Vinčić, prof. logoped
urednica: Stanislava Leljak-Turžanski, prof. logoped
grafički urednik: Vedrana Mukavec, dip. ing. graf. teh.
Hrvatska udruga za disleksiju zahvaljuje Ministarstvu zdravlja koji su donacijom omogućili izradu kompleta Matematička bajka.
Cijena  u knjižarama je 49,00 kn, a ako naručite od nas je 64,00 kn (49,00 kn je cijena kompleta +15,00 kn poštarina)

 

 

Molimo članove Hrvatske udruge za disleksiju da podijele s nama svoja iskustva, pošalju prijedloge u vidu radionica, predavanja, prijave buduće projekte vezane za poremećaj čitanja i pisanja na adresu:
stanislava.leljak-turzanski@zg.t-com.hr

 

STRUČNA POMOĆ
Svake srijede od 18 do 19 sati stručnjaci iz HUD-a dežuraju na telefonu 091- 56 81 009, daju savjete i upute.

 

OBAVIJEST ŠKOLAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA:

Hrvatska udruga za disleksiju organizira predavanja i radionice za edukaciju nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i roditelja. Logopedi – članovi naše udruge imaju bogato iskustvo u takvim edukacijama.

Pogledajte primjer: Seminar održan u Dubrovniku u ožujku 2003.

Ukoliko Vaša škola želi takvu edukaciju ili ako imate pitanja, obratite se našoj predsjednici, Stanislavi Leljak-Turžanski, prof.logoped:
stanislava.leljak-turzanski@zg.t-com.hr
tel 091-56-81-009, fax 01/ 2333-360

Hrvatska udruga za disleksiju © 2014