PRAVA -OTKRIVANJE

OTKRIVANJE DISLEKSIJE

 

U našem društvu ni na jednom obrazovnom stupnju nema sustavnog i organiziranog ni zakonski propisanog praćenja ili ispitivanja djece kojemu bi cilj bio otkrivanje disleksije.

 

Dječji vrtići
Iako se već u predškolskom razdoblju mogu uočiti simptomi što upućuju na disleksiju, to se u praksi, nažalost, rijetko događa jer roditelji i odgajatelji nisu dostatno educirani, a logopeda u vrtićima ima premalo. Ako su u djeteta primijećene teškoće, postoji zakonska obaveza da dječji vrtić tu informaciju proslijedi izravno komisiji koja će dijete pregledati pri upisu u osnovnu školu.
Djeca koja pokazuju simptome disleksije morala bi već u dječjem vrtiću početi terapiju.

 

Upisivanje djeteta u osnovnu školu
Prilikom upisa u osnovnu školu, stručno povjerenstvo za svu djecu obvezno utvrđuje psihofizičko stanje. Stručno povjerenstvo čine: nadležni školski liječnik, stručni suradnici zaposleni u školi (pedagog i/ili psiholog i/ili stručnjak edukator-rehabilitator i/ili stručni suradnik logoped i/ili stručni suradnik socijalni pedagog), učitelj razredne nastave i učitelj hrvatskoga jezika.

Dio provjere psihofizičkog stanja djeteta koji obavljaju školski liječnici standardiziran je i jednak za svu djecu u Hrvatskoj, dok drugi dio, koji obavljaju stručni suradnici i učitelji, nije standardiziran i u različitim je školama različit. Procedura provjere psihofizičkog stanja djeteta uobičajeno ne uključuje ispitivanja iz kojih bi stručno povjerenstvo moglo zaključiti da dijete ima teškoće koje upućuju na disleksiju. Logoped može, ali ne mora obvezno biti član ovog povjerenstva.  Ako dijete ne pregleda logoped, mala je vjerojatnost da će se otkriti simptomi disleksije, jer stručnjaci drugih struka, to jest stručni suradnici u školama – psiholozi, pedagozi i učitelji, najčešće nisu za to educirani.

Ipak, u nekim školama gdje školski logopedi ispituju djecu ili gdje su članovi povjerenstva u tom smislu educirani, ustanovit će se koja djeca imaju teškoće. Stručno povjerenstvo treba poduzeti daljnje potrebne korake i upozoriti roditelje – cijeli je postupak detaljno opisan u Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava.

Hrvatska udruga za disleksiju © 2014