KONTAKTI

Hrvatska udruga za disleksiju – HUD
(Croatian dyslexia association)
Znanstveno-učilišni kampus, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,
Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. 091-56-81-009, fax 01/ 2333-360,
Žiro račun: Hrvatska poštanska banka, d.d.
HR 66 2390001-1100134271

OIB: 42410347634

 

KONTAKTI:
Za sve informacije u vezi HUD-a i disleksije:
predsjednica udruge: Ana Punjek Vizek, prof.logoped
anapunjek@gmail.com
Za Vaše dopune, ispravke i mišljenje o web-stranici:
Ada Pavlić-Cottiero, dipl.ing.arh, članica HUD-a
ada.pavlic-cottiero@zg.t-com.hr

 

Hrvatska udruga za disleksiju © 2014