INFORMIRANJE, EDUKACIJA

INFORMIRANJE, EDUKACIJA (2003.-2007.)

 

KOJE POTREBE DJECE S DISLEKSIJOM NISU UOPĆE ILI SU SAMO DJELOMIČNO RIJEŠENE? ZAŠTO BAŠ OVE TEME?
1. Otkrivanje disleksije
U Hrvatskoj nema sustavnog, organiziranog otkrivanja disleksije niti praćenja školske djece, osim u pojedinim školama u kojima to organiziraju logopedi. Otkrivanje disleksije najčešće je prepušteno slučaju.

2. Educiranost i kompetencija osoba koje rade s djecom
koja imaju disleksiju
– nastavno osoblje u školama: većina učitelja razredne nastave i nastavnika ne zna što je disleksija i ne zna raditi s djecom koja imaju takve teškoće. U svom školovanju oni ne uče o disleksiji, a u stručnom usavršavanju s time se susretne mali dio njih. Oni koji o tome žele nešto naučiti, nemaju gdje.
– roditelji: najčešće ne znaju za disleksiju, nisu u stanju prepoznati problem niti reagirati. Kada se dogodi da je disleksija prepoznata i da je dijete upućeno na terapiju, i dalje ne znaju s djetetom raditi kod kuće, jer se nemaju gdje educirati.
– stručni tim koji dolazi u doticaj s djecom (školski psiholozi, pedagozi, ravnatelji škola, školski liječnici, liječnici opće prakse i pedijatri): osim psihologa i pedagoga koji su uglavnom obaviješteni o disleksiji (često je i njihovo znanje ograničeno i nemaju praktičnog iskustva), ostali uglavnom imaju vrlo oskudno znanje,
– literatura i edukacija: literatura je rijetka i teško dostupna. Edukaciju provodi Ministarstvo obrazovanja (vrlo rijetko, nije obavezno i pokriva mali broj slušača), i naša udruga prema svojim financijskim mogućnostima koje nisu velike.

3. Terapija disleksije
U Hrvatskoj ima premalo logopeda, u nekim naseljima i regijama ih nema. Logopedi imaju prevelik broj djece na terapiji, pa često ne stignu niti obaviti dovoljan broj terapijskih sati s djecom, a pogotovo ne stignu educirati roditelje i nastavnike.

Zbog svih tih razloga, HUD je pokrenuo projekte na temu informiranja i edukacija roditelja i učitelja, kao grupacije koja bi primarno trebala pomagati djeci s disleksijom.

 

SADRŽAJ I FAZE PROJEKTA
I. FAZA: tiskanje i distribucija materijala za edukaciju i promidžbu
1. Tiskanje priručnika o disleksiji
U priručniku nalaze se informacije, osnovna edukacija i razne zanimljivosti u vezi s disleksijom i srodnim teškoćama. Sadržaj je sličan našoj web-stranici.
2. Tiskanje plakata i letka s elementarnim informacijama i upozorenjem o disleksiji – za promidžbene i informativne svrhe
3. Tiskanje interaktivnog priručnika na CD-u, te grafičko i tehničko unapređenje ove web-stranice.
II.FAZA: Edukacije:
1. predavanja u kojima se dobiju opća znanja o prirodi ovih problema, o tretmanu djece i terapiji,
2. radionice – treninzi u kojima se kroz praktični rad uči kako raditi s djecom koja pate od disleksije.

Ovim se postiže da odrasli nauče:

prepoznavati simptome koji ukazuju na to da dijete treba odvesti stručnjaku koji će ustanoviti je li to disleksija,

kome i gdje dijete odvesti na dijagnosticiranje, te o terapijama koje provode logopedi,

o disleksiji, što se s djetetom zapravo događa i što se može očekivati,

kako djetetu pomoći, kako s njim raditi efikasno i bez psihološkog pritiska na njega i sebe.

 

DONACIJE KOJE JE DOBIO PROJEKT
1. Na natječaju Zagrebačke banke dobili smo 20.000 kn za projekt pod nazivom “Edukacija o disleksiji za roditelje dislektične djece i učitelje razredne nastave u osnovnim školama u Hrvatskoj”
2. Na natječaju za financijsku potporu iz sredstva Državnog proračuna za progame i projekte udruga 2003.g. dobili smo:
– 39.892,00 kn za projekt pod nazivom “Publiciranje i distribuiranje priručnika, plakata, letka i interaktivnog priručnika na cd-u”
– 39.892,00 kn za projekt pod nazivom: “Izrada, primjena i vrednovanje modela edukacije učitelja i roditelja o problemu disleksije.

 

plakat Hrvatske udruge za disleksiju, oblikovanje:Petikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTO JE UČINJENO
1. FAZA PROJEKTA

  • Tiskali smo plakat i letak koje dijelimo na području raznih županija prigodom predavanja, seminara i raznih skupova gdje sudjeluju naši članovi.
  • Uredili smo i unaprijedili sadržaj naše web-stranice i tiskali ga u obliku knjige “Disleksija” i CD-a. Knjiga je tiskana u dva izdanja. Prvo izdanje 2007.g. u 500 primjeraka se ubrzo rasprodalo, što nam je omogućilo tiskanje drugog izdanja, 2009. g., također u 500 primjeraka. Budući da raspoloživa sredstva nisu bila dovoljna da bi se pokrili svi troškovi, autori tekstova su nam ljubazno ustupili svoje tekstove besplatno, pa im ovim putem još jednom zahvaljujemo. Veliko nam je zadovoljstvo da se naša knjiga može naći u mnogim knjižnicama u Hrvatskoj.

1. FAZA PROJEKTA
Edukacije (predavanja i radionice) koje su dio ovoga projekta održane su u:

  • Koprivničko-Križevačkoj županiji u studenom 2003.g.
  • Zagrebu – za škole u općini Dubrava u veljači 2004.g.

Predavanja i radionice slušao je velik broj nastavnika, stručnih suradnika i roditelja u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu i Zagrebu.

 

 

Hrvatska udruga za disleksiju © 2014