2010.

DOGAĐANJA – 2010.godina

 

PREDAVANJE “DIFERENCIJALNA DIJAGNOSTIKA U LOGOPEDIJI”
subota, 27.ožujka 2010.g., 9h – 16 h,
u dvorani hotela “Central”, Branimirova 3, Zagreb
Organizator: Preventivno – edukacijski centar “Adduco”.
Predavanje će održati prof. dr. Slavica Golubović, redovna profesorica na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu te dr.sc. Martina Šunić – Omejc, specijalist pedijatar koja će se osvrnuti na ulogu pedijatra u pristupu djeci s poremećajem govora (perinatalni faktori rizika, psihomotorni razvoj djeteta i razvojne faze djetetovog mozga).
Za prijavu i sve dodatne informacije možete se obratiti:
e-mail: centar-adduco@net.hr
gsm: 0038591/535 9922 (Renata Kožul)
0038591/321 9777 (Nataša Šunić)
Kotizacija iznosi 400 kn, a uplatom do 10.03.2010 ostvarujete popust i tada ona iznosi 300 kn (za studente 200 kn).
Uplate možete izvršiti na broj žiro-računa: 2360000 – 1101924554

 

SAVJETOVANJE U ORGANIZACIJI HUD-a u okviru Tjedna mozga
subota, 20.ožujka 2010. g.
Kulturno – informativni centar, Preradovićeva 5/I, Zagreb
Program:
– 10.00 – 11.00 prof. dr. sc. Miloš Judaš: Neurobiologija razvojne disleksije
– 11.00 – 11.30 pauza (FoMa – mogućnost kupnje knjiga)
– 11.30 – 12.30 Željka Butorac, prof. logoped: Građa lagana za čitanje

 

PREDAVANJA
utorak, 2.ožujka 2010. g. u 10 sati
Gradska knjižnica, Odjel za djecu i mlade, Trg Ante Starčevića 6, Zagreb
Program:
– Sanja Pilić i Sunčana Škrinjarić: audioknjiga Tople priče za hladne dane, I i II dio,
– Sofija Nađvinski: Jezični govorni poremećaj
– Stanislava Leljak -Turžanski: Disleksija i upotreba novih medija u logopedskoj terapiji (CD Čitajmo zajedno)

 

PROMOCIJA FILMA SHREK UVIJEK I ZAUVIJEK (3D)
subota, 22.05 u 11 sati
Multipleks CineStar (Branimir centar), Zagreb
OMV Hrvatska d.o.o. i Blitz film i video distribucija d.o.o. ugošćuju djecu s disleksijom i članove HUD-a na humanitarnu promociju četvrtog animiranog filma Shrek uvijek i zauvijek (3D)

 

VARAŽDINSKI SAJAM ZA DJECU I OBITELJ
8.-9. svibnja 2010.g.
u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin – Areni, Šetalište Franje Tuđmana 1
Na sajmu će sudjelovati i Hrvatska udruga za disleksiju.

 

SIMPOZIJ – ODRASLI S DISLEKSIJOM: PODRŠKA STUDENTIMA – ISHEDS PROJEKT
Prepoznavanje i podrška studentima s disleksijom u visokome obrazovanju
22.9. 2010., Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,  Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska 83f, Zagreb
Raspored
9:00 – 11:00
Dobrodošlica: Sveučilište u Zagrebu
Lelia Kiš Glavaš (Predsjednica Povjerenstva za studente s invaliditetom; voditeljica Tempus Projekta EduQuality): Studenti s teškoćama u Hrvatskoj
Angela Fawcett: Prikaz Isheds Tempus projekta
Mirela Duranović: Zakonodavstvo i disleksija u visokom obrazovanju
Eva Gyarmathy: Disleksija i procjena
Eva Raduly – Zorgo: Podrška studentima s disleksijom
Rasprava
11:00 -11:30 Stanka za kavu
11:30 – 13:00
Ian Smythe: Informacijska i komunikacijska tehnologija kao podrška osobama s disleksijom
Marija Kavkler, Lidija Magajna, Milena Košak Babuder: Strategije samopomoći za studente s disleksijom
Margaret Meehan: Podrška studentima: iskustva iz prakse
Mirjana Lenček, Maja Peretić: Isheds u Hrvatskoj
Slavica Golubović, Zorana Golubović: Važnost širenja informacija o disleksiji
Rasprava
13:00 – 14:00 Stanka za ručak
14:00 – 15:00
Okrugli stol
Angela Fawcett, Ian Smythe, Vivien Ward, Margaret Meehan, Mirjana Lenček: Disleksija i iskustva iz UK:
Zaključci i smjernice za daljnje aktivnosti; Što i kako dalje?
Sudjelovanje na simpoziju moguće je samo uz prijavu i to isključivo na e-mail adresu: isheds.simpozij@erf.hr
Rok prijave produžen je do 10. rujna 2010.
Službeni jezici simpozija su hrvatski i engleski. Izlaganja na engleskome jeziku bit će prevođena na hrvatski.

 

7. okrugli stol za knjižnjične usluge za osobe s posebnim potrebama s temom “KNJIGA SVIMA: LITERATURA NAMIJENJENA KORISNICIMA POSEBNIH KNJIŽNIČNIH PROGRAMA”
Organizator je Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (HKD), a suorganizatori su Komisija za čitanje (HKD), Knjižnice grada Zagreba – Gradska knjižnica i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Hrvatski zavod za knjižničarstvo
petak, 17.09 u 9 sati
Gradska knjižnica- Dječji odjel, Starčevićev trg 4, Zagreb
PROGRAM
09.15-09.45 Prijava sudionika
09.45-10.00 Pozdravni govori
10.00-10.15 Veronika Čelić-Tica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu:
Državni pedagoški standardi u RH i djeca s posebnim odgojno obrazovnim potrebama
10.15-10.30 Mirjana Lenček, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Zagreb:
Obrazovna literatura za osobe s disleksijom i teškoćama čitanja i pisanja: iskustva ISHEDS projekta
10.30-10.45 Vesna Đurek, OŠ Nad Lipom, Zagreb: Obrazovna literatura za učenike s intelektualnim teškoćama
10.45-11.00 Sanja Frajtag, Hrvatska knjižnica za slijepe, Zagreb: Problematika izdavanja udžbenika za slijepe i slabovidne osobe
11.00-11.15 Dunja Marija Gabriel, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: Knjiga za svakoga
11.15-11.35 Donatella Lombello, Universita di Padova: Leggere letture
11.35-11.45 Rasprava (moderator – Meri Butirić, predsjednica HKD-ove Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama)
11.45-12.00 Stanka za kavu
12.00-13.30 Predstavljanje nakladnika, ustanova i udruga za osobe s invaliditetom – proizvodnja i nabava prilagođene obrazovne literature:
12.00-12.15 Dragica Cigrovski, OŠ Horvati, Zagreb: Obrazovna literatura za osobe s perceptivnim teškoćama (cerebralna paraliza, snižene intelektualne sposobnosti)
12.15-12.25 Dinka Vuković, Hrvatska zajednica za Downov sindrom: Dostupnost literature na hrvatskom jeziku o Downovom sindromu
12.25-12.35 Nada Bijelčić, Udruga roditelja „Oko“: Obrazovna literatura za osobe s oštećenjem vida i problemima u psihomotornom razvoju
12.35-12.50 Snježana Sekušak-Galešev, Udruga IDEM: Stručna podrška uključivanju djece s teškoćama kroz izdavačku djelatnost udruge IDEM
12.50-13.00 Jasmina Bele, Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, Zagreb: Prilagodba obrazovne literature za slijepe i slabovidne osobe
13.00-13.15 Ivica Robić, Hrvatski savez slijepih, Zagreb: „Hrvatski savez slijepih – ideje, inicijative i ostvarenja za pristupačnu knjigu”
13.15-13.30 Ivan Krznarić, Udruga za unapređenje obrazovanja slijepih i slabovidnih: Proizvodnja prilagođene obrazovne literature za slijepe i slabovidne osobe
13.30-13.45 Dunja Merkler, Školska knjiga, Zagreb: Problemi vezani uz nakladu prilagođene obrazovne literature za osobe s invaliditetom
13.45-14.00 Rasprava (moderator – Meri Butirić, predsjednica HKD-ove Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama)
14.00-14.30 Stanka sa zakuskom
14.30-14.45 Ljiljana Sabljak, Knjižnice grada Zagreba: Žive knjige
14.45-15.00 Meri Butirić, Splitska udruga za osobe s disleksijom Dyxy: Pomognimo im da uživaju čitajući
15.00-15.15 Davorka Semenić-Premec, Knjižnice grada Zagreba: Mojih sat vremena čitanja – radionice čitanja za mlade s intelektualnim poteškoćama
15.15-15.30 Sanja Bunić, Knjižnice grada Zagreba: Knjiga prilagođena starijim čitateljima
15.30-15.45 Marija Barbarić, Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – promicatelj prilagodbe literature za studente s invaliditetom
15.45-16.00 Rasprava i zaključci (moderator – Meri Butirić, predsjednica HKD-ove Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama)

 

DJEČJI SAJAM
1.-3.10. 2010. (petak-nedjelja), Arena, Zagreb
U okviru sajma HUD svake godine imamo svoj štand na kojem  predstavljamo udrugu i naše aktivnosti. Pozivamo Vas da nas posjetite

 

FOMA i NIKA NAKLADA
pozivaju da nas posjetite na INTERLIBERU od 10.11.2010 -14.11.2010 u paviljonu 6 štand 6a-7a
Prigodna prodaja knjiga uz popuste, predstavljanje knjiga, predstavljanje udruga, radionice – igraonice, čitanje priča
Program:
– 11.11.2010 u 17,00 h igraonica dječjeg vrtića Čigra
– 12.11.2010 u 15,00 h predstavljanje Hrvatske udruge za disleksiju
– 12.11.2010 u 17,00 h predstavljanje projekta “Mreža rane intervencije – prvi korak” Hrvatske udruge za ranu intevenciju u djetinjstvu
– 11.2010 u 14,30h predstavljanje knjige “Lagane laži” i razgovor s autoricom Ivanom Francisković na pozornici u paviljonu 6, te nakon toga druženje s autoricom na štandu 6a-7a
– 11.11.2010; 13.11.2010 i 14.11.2010 u 17,00h čitanje priča
– igraonice i radionice svaki dan od 10,00h -12,00h i od 16,00h – 18,00h
– izložba dječjih radova svaki dan nakon radionice

 

SKUPŠTINA HRVATSKE UDRUGE ZA DISLEKSIJU
srijeda, 10.11. 2010., 19 sati
Kongresna dvorana Poliklinike SUVAG
Ljudevita Posavskog 10

 

SEMINAR “UČIMO POKRETOM”
Vrijeme održavanja: petak, 03.12.2010. u 10 sati
Mjesto održavanja: OŠ Marina Držića, Nalješkovićeva 4, Zagreb
Na seminar se možete prijaviti popunjenom prijavnicom na mail adresu: logoped123@gmail.com i uplatom kotizacije u visini 390 kn na žiro račun HUD-a.
Hrvatska poštanska banka, broj: 2390001-1100134271 s naznakom “za seminar”
Na seminar ponesite kopiju računa kao dokaz uplate.
Ako plaćate internetom unesite poziv na broj: 42410347634
PROGRAM SEMINARA:
10,00 – 14,00
mr.sci.Tatjana Novosel, prof.logoped:  “Brain Gym” – predavanje s radioničkim elementima, upoznavanje s postavkama Brain gym metode i primjena u radu u školi

 • 14,00 – 15,00 Pauza za ručak
 • 15,00 – 16,00 Željka Butorac, prof.logoped: Učimo pokretom -neurološka osnova, teorija i praksa
 • 16,00 – 17,00 Karlo Butorac, kineziolog i dipl. trener fitnesa i aerobike: Motoričke sposobnosti djece” – anatomska, fiziološka osnova i mjerenje motoričkih sposobnosti
 • 17,00 – 18,00
  Željka Butorac, prof. logoped: Veza motoričkih sposobnosti i učenja:
  -izrada individualnih motoričkih vježbi uz vježbe za čitanje, pisanje i matematiku,
  -izrada grupnih vježbi (za cijeli razred) za brže usvajanje čitanja, pisanja i matematike.
 • 18,00 – 19,30 Karlo Butorac i Željka Butorac: Vježbajmo zajedno -izbor vježbi prema vrstama teškoća
 • 19,30 Rasprava, pitanja i prijedlozi
Hrvatska udruga za disleksiju © 2014