DOMAĆA LITERATURA

DOMAĆA LITERATURA

 

 • Ronit Bird, Diskalkulija, praktični priručnik, Ostvarenje, Lekenik, 2009.
  diskalkulija

 

 

 

 

 • Tony Buzan, Koristite svoju glavu, Izvori, Zagreb, 1999.
 • Mira Čudina-Obradović, Čitanje prije škole, priručnik za roditelje i odgajatelje, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
 • Mira Čudina-Obradović, Igrom do čitanja, igre i aktivnosti za razvijanje vještine čitanja, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
 • Ronald D. Davis, Eldon M. Braun, Dar disleksije, Alinea, Zagreb, 2001.

 

 

 

 

 • Ines Galić-Jušić, Djeca s teškoćama u učenju, Rad na spoznajnom razvoju, vještinama učenja, emocijama i motivaciji, Ostvarenje, Lekenik, 2004.

 

 

 

 

 • Dževdet Hadžiselimović, Otkrivanje poremećaja u čitanju, grupni postupci za ispitivanje objektivnih i subjektivnih simptoma poremećaja u čitanju, Priručnik za školske psihologe i pedagoge, Školska knjiga, Zagreb, 1984.
 • Anica Jurić-Šimunčić, Djeca s teškoćama u učenju i vladanju, priručnik za nastavnike nižih razreda osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
 • Lelia Kiš-Glavaš, Rea Fulgosi-Masnjak, Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama, priručnik za učitelje, Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama – IDEM, Zagreb, 2002.
 • Dubravka Kocijan Hercigonja, Gordana Buljan Flander, Dinka Vučković, Hiperaktivno dijete – uznemireni roditelji i odgajatelji, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2004.

 

 

 

 

 • Ilona Posokhova (prilagodila), Kenn Apel i Julie Masterson Jezik i govor od rođenja do 6. godine: od glasanja i prvih riječi do početne pismenosti – potpuni vodič za roditelje i odgojitelje, Ostvarenje, Lekenik, 2007.

 

 

 

 

 

 • Miroslav Pospiš, Obrazovanje i neurorazvojne funkcije odgovorne za učenje, priručnik za nastavnike, roditelje i učenike, HSUDCP,  Zagreb, 2003.
 • Mahesh Sharma, Ilona Posokhova (urednica), Matematika bez suza (kako pomoći djetetu s teškoćama u učenju matematike), Ostvarenje, Lekenik, 2001.

 

 

 

 

 

 • Gyda Skat Nielsen, Birgitta Irvall, Smjernice za knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb, 2004.
 • Vladimir Stančić, Marta Ljubešić, Mišljenje, jezik i govor, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1994.
 • Vlasta Vizek Vidović, Psihologija obrazovanja, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, IEP, Vern, Zagreb, 2003.
 • David Wood, Kako djeca misle i uče, Educa, Zagreb, 1992.
Hrvatska udruga za disleksiju © 2014