KREATIVNO UČENJE UZ INTERAKTIVNI CD

KREATIVNO UČENJE UZ INTERAKTIVNI CD (2006. – 2014.)

Autor i nositelj projekta je prof. logoped Željka Butorac

 

KRATAK OPIS PROJEKTA

Rad s djecom s disleksijom je dugotrajan i težak. Oni imaju puno problema u učenju i NE VOLE učiti (barem ne na način kako se to radi u školi). Ipak imaju izuzetno visoku inteligenciju, nadareni su za mnoge stvari, a posebno one na vizualnom planu. Na ovaj projekt nas je potaknula želja djece koja dolaze na logopedske vježbe i kažu nam: DAJTE NAM DA UČIMO, a da nije dosadno.

Djeca s disleksijom pokazuju izuzetno zanimanje za sve nove načine i tehnike učenja, slagalice, mozgalice, igrice, interaktivno učenje preko kompjutora itd. Upravo stoga, odlučili smo dati im mogućnost da sve što uče u školi dobiju na drugi način – VIZUALIZACIJOM, ZVUKOM, MULTISENZORNIM PUTEM (uključenjem više osjetila odjednom), IGROM.

Vizualizacija (imaginacija) je tijesno povezana s kreativnošću. Za stvaraoca mentalne slike postaju izvor rješenja problema. Vide se slike verbalnih poruka, slike matematičkih ideja, prostora i tijela u geometriji. Vizualizacija je vještina kojom svako može ovladati. Ima djece smanjim ili većim stupnjem sposobnosti vizualizacije, ali ona im omogućava preusmjeravanje procesa učenja i podučavanja. Koriste tada širok raspon mentalnih vizija i budući da se i percepcije odvijaju preko sličnih neuronskih putova, mozak neće razlikovati je li dijete stvarno vidjelo predmete ili ih je vizualiziralo u sebi.

U radu logopeda postoji niz mogućnosti da se ublaže ili otklone teškoće koje imaju ova djeca. Nakon rehabilitacije govora, jezika, čitanja i pisanja, rad s učenikom mora biti popraćen obrazovnim sadržajima i razvojem emocionalne inteligencije.

CD koji sadrži terapeutske vježbe omogućuju ovoj djeci da vježbaju vještinu čitanja, pisanja i učenja svakodnevno kod kuće ili u školi. Poznato je da djeca čekaju na dijagnostički pregled kod logopeda po pola godine, isto toliko na rehabilitaciju, a kada krenu na vježbe one su jednom, do dva puta tjedno po pola sata, što nikako nije dovoljno.

 

CILJEVI PROJEKTA

Kratkoročni ciljevi
a) naučiti učenike da uče novim načinom i metodama (razvijati radne navike i spoznaju da je učiti zabavno),
b) omogućiti djeci s teškoćama u učenju da savladaju školsko gradivo i dobiju veće ocjene iz težih predmeta,
c) educirati učitelje kako djecu poučavati i ispitivati (kroz radionice u vježbaonici, Aktive razredne nastave, predavanja na Učiteljskom vijeću itd.),
d) educirati roditelje za rad kod kuće (demonstracijom rada, predavanjima u radionici, individualnim razgovorima itd.),
e) igrom razvijati predčitalačke i predmatematičke sposobnosti,
f) motivirati za rad.

Dugoročni ciljevi
a) spriječiti posljedice neuspjeha ove djece u školi i životu:
– poremećaje u ponašanju, agresiju i autoagresiju,
– somatske simptome koji prate ove teškoće: glavobolje, vrtoglavice, bolove u trbuhu itd.,
– neurotske i psihičke smetnje, npr. tikove, strahove od škole i neuspjeha, depresije, mokrenje u krevet itd.,
b) osnažiti samopoštovanje, ljubav prema učenju i školi,
c) omogućiti djeci dalje obrazovanje jer često ostaju samo s osnovnom ili srednjom školom, a mogu bolje,
d) omogućiti djeci u malim mjestima koja nemaju logopede, da ublaže teškoće i dođu u kontakt (preko foruma na webu) s logopedom u udruzi, koji bi ga poticao i podučio kako raditi na CD-u.

 

KORISNICI PROJEKTA – CILJNA GRUPA

Ovaj projekt je namijenjen djeci – učenicima svih razreda osnovne škole, koji imaju specifičnih teškoća u učenju (disleksiju, disgrafiju, diskalkuliju, teškoće u koncentraciji i memoriranju). Neka od ove djece imaju rješenja za školovanje po prilagođenom programu uz pomoć logopeda ili rješenja za redovni program uz individualizirani rad u nastavi i pomoć logopeda. Većina djece nemaju obradu kod logopeda i nisu u školama adekvatno tretirani. Stoga su pod stalnim pritiskom okoline da su neuspješna, što uništava njihovu sliku o sebi i dovodi do otpora prema školi i društvu.

Zadatke na CD-u izradili su logopedi po pojedinim područjima koje treba vježbati. Svako područje je razdvojeno na više nivoa. Zadaci se odnose na uvježbavanje orijentacije u prostoru i vremenu, vježbe slušne percepcije i pamćenja, vježbe za razvoj vizualne percepcije i vizualnog pamćenja, vježbe vizuomotorne koordinacije i mogućnosti slijeda, vježbe logičnog zaključivanja, vježbe slijeda i šifriranja, vježbe sklapanja dijelova i cjelina, vježbe fonematskog sluha, vježbe fonološke svjesnosti, vježbe sekvencioniranja materijala, vježbe imenovanja, vježbe jezika itd.

 

REZULTATI PROJEKTA

Hrvatska udruga za disleksiju izdala je 3 CD-a s popratnim materijalima, koje su izradili stručnjaci – logopedi i ostali stručni suradnici. Recenzije su izradili istaknuti stručnjaci koji se bave ovom problematikom.

1. CD – “Čitajmo zajedno“

CD-citajmoPrvi CD je izašao u ožujku 2008.godine. Namijenjen djeci starije vrtićke dobi te učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole (od 6 do 8 godina). Kroz igre mačka i miševa djeca stječu vještine potrebne za usvajanje početnog čitanja i pisanja.

 

 

 

2. CD – “Čitajmo zajedno” i radna bilježnica “Možeš ti to, zar ne?”

cd2Drugi CD je izašao u ožujku 2011.godine. Namijenjen ponajprije učenicima od drugog do četvrtog razreda, ali i starijim uzrastima djece koja imaju teškoće u jeziku, čitanju i pisanju. CD je napravljen s ciljem razvijanja i automatizacije vještine čitanja. Na zanimljiv način likovi djevojčice i dječaka vode kroz zadatke, daju upute i potiču na rad kroz zadatke abecede, igranja riječima i rečenicama. Igrajući se, učenici mogu vježbati čitanje, razumijevanje pročitanog, jezično znanje i upamćivanje. Zadaci su napravljeni u nekoliko razina uz stalno praćenje postignuća osvajanjem bodova, ali i kroz mogućnost provjere rješenja i ispravljanja pogrešaka.

U radnoj bilježnici  učenici otkrivaju kako se sve mogu igrati abecedom, riječima, rješavati labirinte, zagonetke, premetaljke, a uz to vježbaju jezik. Vježbaju i čitanje, pisanje, gramatiku i pravopis na zanimljiv način. Zadaci u radnoj bilježnici su nadopuna zadataka sadržanih na CD-u. Rješavajući ih, učenici stječu znanja koja im olakšavaju svladavanje školskoga programa, posebno iz materinskoga jezika, ali i drugih sadržaja.
Na samom kraju radne bilježnice su dostupna rješenja zadataka, a potom i lista besmislenih i pravih riječi te rečenica namijenjenih uvježbavanju čitanja.

3. CD “Matematička bajka” i vježbenica

CD-mat-2Drugi CD je izašao u rujnu 2014.godine. CD i radna bilježnica su namijenjeni djeci vrtićke dobi i učenicima prvog razreda. Pomoću njih se uvježbava matematika kroz različite i ciljane zadatke i pridonosi usvajanju matematičkih znanja kod djece s odgovarajućom razinom spremnosti, a kod djece s teškoćama može biti osnova ili pomoć pri oblikovanju postupaka za uspješnije usvajanje matematike. U ovim zadacima djeca utvrđuju znanja koja pripadaju u tzv. početnu matematiku. Na lagan način, uz pomoć ili samostalno, djeca mogu provjeriti ili vježbati matematičke osnove prateći slijed danih zadataka.

 

DONACIJE KOJE JE DOBIO OVAJ PROJEKT

Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dobili smo 62.000 kn na natječaju za financiranje projekata i/ili programa udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2005./2006. Također smo dobili donacije Hrvatske lutrije, INA-e i Plive.
Za drugi CD i popratne radne bilježnice dobili smo veliku donaciju OMV Hrvatska 2010.godine.

Svima srdačno zahvaljujemo na donacijama.

Hrvatska udruga za disleksiju © 2014