2011.

DOGAĐANJA – 2011.godina

 

STRUČNI SEMINAR O DISLEKSIJI U GROSUPLJU, SLOVENIJA
Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva 15, Grosuplje
četvrtak, 31.3.2011., 9.-15.30h.
Program:
– 9.00 do 9.45 Andreja Pleničar: Zgodovina branja
– 9.45 do 10.30 dr. Majda Končar: Brain Gym
– 10.30 do 10. 45 PAUZA
– 10.45 do 11.30 mag. Milena Košak Babuder in Mojca DolganPetrič: Aktivnosti Društva Bravo oz. na kaj moramo biti
pozorni knjižničarji pri publikacijah za dislektike, kaj lahko storimo knjižničarji za osebe z disleksijo.
– 11.30 do 12.15 prof. Stanislava Leljak-Turžanski: Kako to počnemo naHrvaškem (predsednica Hrvaškega društva za disleksijo)
– 12.15 do 13.15 ODMOR
– 13.15 do 14.00 Veronika Čelić-Tica (knjižničarska svetovalka v Nacionalnoj isveučilišnoj knjižnici v Zagrebu) in Željka Butorac, prof. logoped: Programi namenjeni otrokom in mladini z disleksijo in izobraževanj knjižničarjev o knjižničnih storitvah za osebe z disleksijo.
– 14.00 do 15.00 spec.ped. Romana Murn: Disleksija.si
– 15.00 do 15.30 zaključak

 

PROMOCIJA CD-a HRVATSKE UDRUGE ZA DISLEKSIJU
subota, 5.ožujka 2011. u 11 sati
Kulturno- informativni centar, Preradovićeva 5/I, Zagreb
Na promociji će biti predstavljeni drugi interaktivni CD-ROM u izdanju HUD-a “Čitajmo zajedno” i popratna radna bilježnica “Možeš ti to, zar ne?”, namijenjeni školskoj djeci.
Ujedno, naša udruga ovim obilježava Europski dan logopedije (6.ožujka).
Hrvatska udruga za disleksiju zahvaljuje OMW-u Hrvatska i Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje koji su donacijama omogućili izradu CD-a i radne bilježnice.

 

PREDAVANJE “ABA program – cjeloviti pristup razvoju komunikacije i govora”
u organizaciji Preventivno- edukacijskog centra “Adduco”
subota, 26.03.2011., od 09.00. do 13.00.sati
Zdravstveni centar “NovaMed”, Av.V.Holjevca 23, Zagreb
predavači: Marija Klarić, aba terapeut
dr.sc. Martina Šunić – Omejc, specijalist pedijatar
dr.Greta Gunek – Mačukat, specijalist pedijatar
Aba je nauka o ponašanju i procesu primjenjivanja intervencija koje se zasnivaju na principu teorije učenja kako bi se poboljšala društveno bitna ponašanja i izgradili društveno korisni modeli ponašanja, a time smanjili problematični.
Odnosi se na temeljito razrađen pristup određivanja i procjenu ponašanja te primjenu intervencija koje mijenjaju ponašanje. Kroz istraživanja u proteklih 30 i više godina obavljeno je na tisuće istraživačkih studija koje su dokumentirano potvrdile uspješnost ove terapije kod velikog broja djece i odraslih sa početnom dijagnozom pervazivnog razvojnog poremećaja, autizma, ADHD-a (deficiti pažnje) i Aspergerovog sindroma.
Kotizacija je 350 kn
Za prijavu i sve dodatne informacije o mjestu održavanja možete se obratiti:
e-mail: centar-adduco@net.hr
gsm: 091/535 9922 (Renata Kožul)
091/321 9777 (Nataša Šunić)

 

JEDNODNEVNI SEMINAR “DISLEKSIJA OD RANE DOBI DO FAKULTETA”

Hotel Terme Jezerčica, kongresna dvorana, Toplička 80, Donja Stubica
subota, 28.5.2011. u 10 -16.30 h
organizator: ANTOMA, Trg slobode 1, Zlatar, tel. 049-466995
kotizacija iznosi 550,00 kn (u cijenu uključen ručak)
PROGRAM:
10,00 -11,00 – predavanje
prof. dr. sc. Mirjana Lenček, prof. logoped: Škola mi je teška
11,15 -12,15 – predavanje
Željka Butorac, prof. logoped: Disleksija od vrtića do fakulteta
12,30 -14 – pauza za ručak
Radionice:
14,00 -15,00 – Što je važno znati za kvalitetno obrazovanje učenika sa specifičnim teškoćama učenja, prof. dr. sc. Mirjana Lenček, prof. logoped
15,30 – 16,30 – Prikaz dobre prakse: logopedski rad sa osobama s disleksijom uz interaktivne CD-romove “Čitajmo zajedno 1 i 2” i Radna bilježnica “Možeš ti to, zar ne?”, Stanislava Leljak-Turžanski, prof. logoped
14,00 -15,00 – U koži dislektičara, Željka Butorac, prof. logoped
15,30 -16,30 – Ispitivanje motoričkih sposobnosti djece – veza s disleksijom, Karlo Butorac, kineziolog

 

SAVJETOVANJE
Kulturno-informativni centar, Preradovićeva 5/I, Zagreb
subota, 7. svibnja 2011 g. u 10 -12.30h
PROGRAM:
10.00 -11.00 – predavanje
Prof. dr. sc. Mirjana Lenček: Disleksija kod odraslih – obilježja kod studenata
11.00 -11.30
P A U Z A ( FoMa – mogućnost kupnje knjiga i CD-a)
11.30 -12.30 – predavanje
Univ. mag. arhitekture Jasmina Oršolić: Uloga tipografije u razvoju djece s disleksijom

 

SEMINAR “DISLEKSIJA OD RANE DOBI DO FAKULTETA”
u organizaciji udruge za pomoć djeci s poteškoćama u učenju Šibensko-kninske županije “Izvor ljubavi”
Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Poljana maršala Tita 6, Šibenik
Program:
petak, 2.rujna 2011, 17h
– Haira Wolf, prof.logoped:
Problemi djece s teškoćama u učenju Šibenske županije
– Gina Lugović, prof. mr. spec. klin.psihologije, Šibenik:
Obitelj i dijete s disleksijom
– prof. dr. sc. Mirjana Lenček, prof.logoped, Zagreb:
Škola mi je teška, što je važno znati za kvalitetno obrazovanje učenika sa specifičnim teškoćama učenja
– Željka Butorac, prof.logoped, Zagreb:
Disleksija od vrtića do fakulteta, U koži dislektičara
– Stanislava Leljak -Turžanski, prof.logoped, Zagreb:
Radna bilježnica “Možeš ti to, zar ne?”
Prikaz dobre prakse: logopedski rad sa osobama s disleksijom uz interaktivne
CD-romove “Čitajmo zajedno 1 i 2”
subota, 03.09.2011. u 10h
– okrugli stol – prostorije Udruge

 

DJEČJI SAJAM
9. -11. rujna 2011. (petak – nedjelja), Arena, Zagreb
U okviru sajma HUD svake godine ima svoj štand na kojem predstavljamo udrugu i naše aktivnosti. Pozivamo Vas da nas posjetite.

 

JEDNODNEVNI SEMINAR “DISLEKSIJA OD RANE DOBI DO FAKULTETA”
seminar je organiziran u tjednu disleksije (1.- 6.11.2011.)
Hotel Terme Jezerčica, kongresna dvorana, Toplička 80, Donja Stubica
subota, 5.11.2011. u 10 -16.30 h
organizator: ANTOMA, Trg slobode 1, Zlatar, tel. 049-466995
kotizacija iznosi 550,00 kn (u cijenu uključen ručak)
PROGRAM:
10,00 -11,00 – predavanje
prof. dr. sc. Mirjana Lenček, prof. logoped: Škola mi je teška
11,15 -12,15 – predavanje
Željka Butorac, prof. logoped: Disleksija od vrtića do fakulteta
12,30 -14 – pauza za ručak
Radionice:
14,00 -15,00 – Što je važno znati za kvalitetno obrazovanje učenika sa specifičnim teškoćama učenja, prof. dr. sc. Mirjana Lenček, prof. logoped
15,30 – 16,30 – Prikaz dobre prakse: logopedski rad sa osobama s disleksijom uz interaktivne CD-romove “Čitajmo zajedno 1 i 2” i Radna bilježnica “Možeš ti to, zar ne?”, Stanislava Leljak-Turžanski, prof. logoped
14,00 -15,00 – U koži dislektičara, Željka Butorac, prof. logoped
15,30 -16,30 – Ispitivanje motoričkih sposobnosti djece – veza s disleksijom, Karlo Butorac, kineziolog

Hrvatska udruga za disleksiju © 2014