2012.

DOGAĐANJA – 2012.godina

 

SEMINAR: SPECIFIČNE TEŠKOĆE UČENJA MATEMATIKE
u organizaciji Hrvatske udruge za disleksiju
petak, 09.03.2012. u 11,30 sati
OŠ Marina Držića, Nalješkovićeva ulica 4, Zagreb
Predavači: prof.dr.sc. Mirjana Lenček; Branka Bilić Prcić, dipl. učiteljica, savjetnik; Željka Butorac, prof. logoped, stručni suradnik savjetnik; Karlo Butorac, kineziolog
Teme:
– neurobiološki čimbenici teškoća / poremećaja u matematici,
– uzroci, simptomi i posljedice teškoća u učenju matematike,
– postupci utvrđivanja (dijagnostika) teškoća u matematici,
– metodički postupci učenja matematike i kurikulum.
Radionice: Rehabilitacijski postupci i metode
– Kako učiti matematiku
– Učenje matematike pokretom
Seminar traje 6 sati.
Budući da su 2.ožujka 2012. popunjena sva mjesta za ovaj seminar, molimo zainteresirane da pričekaju na slijedeći termin. Na našoj stranici ćemo oglasiti vrijeme i mjesto održavanja.
Kotizaciju u iznosu 290,00 kn treba uplatiti na žiro račun HUD-a: Hrvatska poštanska banka 2390001-1100134271, s naznakom: “Seminar iz matematike”.
Molimo točno naznačiti ime i prezime sudionika, kao i ustanovu iz koje dolazite radi izdavanja računa i potvrdnice.

 

DVODNEVNI SEMINAR “MOJE DIJETE IMA TEŠKOĆE U UČENJU”
seminar je organizirala udruga za pomoć djeci s teškoćama u učenju
Šibensko-kninske županije “Izvor ljubavi”
petak, 11. svibnja 2012., s početkom u 17,00 sati
u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić, Poljana maršala Tita 6, Šibenik
subota,12.svibnja 2012., s početkom u 11,00 sati
u prostorijama Udruge, Zagorska 14, Šibenik
PROGRAM:
– Prevencija neuspjeha
Gina Lugović, prof., mr. spec. klin. psihologije, Obiteljski centar Šibensko-kninske županije
– Čitanje i pisanje, Matematika bez suza, Kako uče djeca s disleksijom,
Učimo pokretom
prof. dr. sc. Mirjana Lenček, prof. logoped, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb
Željka Butorac, prof. logoped, OŠ Marina Držića, Zagreb
Stanislava Leljak Turžanski, prof. logoped, predsjednica HUD-a, Zagreb

 

SVEČANOST OBILJEŽAVANJA 20 GODINA DJELOVANJA HRVATSKE UDRUGE ZA DISLEKSIJU
petak, 23. studenog 2012.
Stara gradska vijećnica, Ulica svetih Ćirila i Metoda 5, Zagreb
PROGRAM:
10:00 – 10:30 Svečanost obilježavanja 20. godišnjice rada HUD-a, predsjednica udruge Stanislava Leljak-Turžanski, prof. logoped i ostali uzvanici
10:30 – 11:15 Hrvatska udruga za disleksiju kroz medije
11:15 – 11:45 Disleksija u Hrvatskoj, prof. dr. sc. Mirjana Lenček, prof. logoped
12:00 – 13:00 Domjenak
13:00 – 13:30 Mogućnosti napretka čitalačkih vještina u djece s disleksijom, Ines Galić-Jušić, prof. logoped i psihoterapeut
13:30 – 14:00 Teškoće pisanja – zabluda ili istina, Jadranka Bjelica, prof. logoped
14:00 – 14:30 Teška mi je matematika, Željka Butorac, prof. logoped
14:30 – 15:00 Diskusija
15:00 – 15:15 Svečano zatvaranje
15:15 – 16:00 Skupština HUD

Hrvatska udruga za disleksiju © 2014