O NAMA

O NAMA

 

Hrvatska udruga za disleksiju (HUD) osnovana je u Zagrebu 1992. godine kao udruga građana (stručnjaka, roditelja, učitelja i drugih) koji se bave ili zanimaju za poremećaje čitanja i pisanja.

Osnovni cilj udruge je pomoć djeci i odraslima s teškoćama čitanja i pisanja, a ostvaruje se kroz slijedeće djelatnosti:

  • razmjena informacija i povezivanje stručnjaka u zemlji i inozemstvu,
  • organiziranje stručnih susreta, seminara i drugih oblika razmjene novih spoznaja i iskustava,
  • educiranje i pomoć učiteljima i stručnjacima koji se bave odgojem i obrazovanjem djece,
  • tiskanje publikacija,
  • educiranje i informiranje šire javnosti,
  • razvijanje i poticanje istraživačkog rada na području disleksije,
  • razvijanje i usklađivanje dijagnostičkog instrumentarija,
  • suradnja sa srodnim udrugama.

Izdanja udruge služe kao edukativna i terapeutska pomagala usmjerena na rad s djecom koja imaju disleksiju (tri CD-a s popratnim radnim bilježnicama), te za edukaciju i informiranje šire javnosti (Priručnik „Disleksija“, Bilteni HUD-a)

HUD redovito organizira seminare, predavanja, radionice, okrugle stolove, savjetovanja i sudjeluje u mnogim takvim događajima koje priređuju druge udruge ili organizacije.

Projektima se nastoji educirati stručnjake i javnost, pomoći djeci s disleksijom, te utjecati na školstvo, zakonodavstvo i državne institucije, u svrhu unapređivanja društvene skrbi za osobe s disleksijom, naročito djecu.

 

Hrvatska udruga za disleksiju – HUD
(Croatian dyslexia association)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Znanstveno-učilišni kampus,
Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb
tel. 091 7286 204
Žiro račun: Hrvatska poštanska banka, d.d.
HR 66 2390001-1100134271

Kontakti:
– Za sve informacije u vezi HUD-a i disleksije:
predsjednica udruge prof. Ana Punjek Vizek
kontakt.hud@gmail.com

-Za Vaše dopune, ispravke i mišljenje o web-stranici:
Ada Pavlić-Cottiero, dipl.ing.arh, članica HUD-a, administrator stranice
kontakt.hud@gmail.com

Hrvatska udruga za disleksiju © 2014