ZAKONI I PROPISI

ZAKONI I PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PRAVA DJECE S DISLEKSIJOM

 

Sve navedene tekstove možete spremiti na svoje računalo.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Narodne novine, broj 87/2008, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13. (pročišćeni tekst zakona)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva
Narodne novine, broj 67/2014.

Nastavni plan i program za osnovnu školu
(novo lektorirano izdanje iz 2013.), Narodne novine, broj 102/2006.

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
Narodne novine, broj 23/1991.

Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
Narodne novine, broj 124/2009. i 73/2010.

Upute za vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u osnovnim školama
ur. Sanja Horvatić, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb, studeni 2007.

Vodič kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard u osnovnim školama
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, 2005.

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Zagreb, 2011.

Naputak za rad stručnog tima za opservaciju djece s teškoćama u razvoju
Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, broj 2/1993.

Naputak o praćenju i ocjenjivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj i srednjoj školi
Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, broj 2/1996.

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju
Narodne novine, broj 86/1992.

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I.razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, travanj 2014.

Pravilnik o polaganju državne mature
Narodne novine, broj 01/2013.

Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature
ur. Sanja Horvatić, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb, 2010.

Zakon o pravobranitelju za djecu
Narodne novine, broj 96/2003.

Prijedlog smjernica za izjednačavanje mogućnosti studiranja osoba s disleksijom
Mirjana Lenček, Zagreb, 2010.

Hrvatska udruga za disleksiju © 2014