2014.

DOGAĐANJA – 2014.godina

 

SEMINAR “KAKO UČE DJECA S DISLEKSIJOM”

U ORGANIZACIJI UDRUGE ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U UČENJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE “IZVOR LJUBAVI”, ŠIBENIK

petak, 9. svibnja 2014. u 18 sati
Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Šibenik
subota, 10. svibnja 2014. u 10 sati,
prostorije Udruge, Zagorska 14, Šibenik
Teme seminara:
Tehnike učenja i pamćenja, Matematika je bajka, Učimo pokretom
Predavači: Željka Butorac, prof.logoped (OŠ Marin Držić, Zagreb)
Stanislava Leljak Turžanski, prof.logoped (HUD, Zagreb)
Karlo Butorac, prof.kineziolog, Zagreb

 

STRUČNI SIMPOZIJ “SPECIFIČNE TEŠKOĆE UČENJA”
U ORGANIZACIJI POLIKLINIKE ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG – OSIJEK I HRVATSKE UDRUGE ZA DISLEKSIJU

petak i subota, 26. i 27. rujna 2014. u 18 sati
prostorije Rektorata, Trga svetog trojstva 3, Osijek
PROGRAM :
26. rujna 2014. godine (petak)
– 12:00 do 12:30 h – Prijava sudionika
– 13:00 h – Otvorenje simpozija
– 13:00 do 15:00 h – Predavanje na temu “Uzroci i simptomi specifičnih
teškoća učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija, dispraksija)”,
Željka Butorac, prof.logoped
– 15:00 do 15:30 h – Pauza
– 15:30 do 17:30 h – Predavanje na temu “Dijagnostika specifičnih
teškoća učenja”, Željka Butorac, prof.logoped
– 17:30 do 18:00 h – Rasprava

27.rujna 2014. godine (subota)
– 08:30 do 09:00 h – Prijava sudionika
– 09:00 do 11:30 h – Predavanje i radionice na temu “Terapeutski
postupci kod specifičnih teškoća učenja”, Željka Butorac, prof.logoped,
Snježana Požgaj Vinčić, prof.logoped
– 11:30 do 12:00 h – Rasprava

 

OKRUGLI STOL ZA KNJIŽNIČNE USLUGE ZA OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA

petak, 19. rujna 2013. od 10 do15 sati
Gradska knjižnica, Čitaonica na 1. katu, Starčevićeva trg 6, Zagreb
Tema okruglog stola:
“UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom – primjena u knjižnicama u Hrvatskoj u svijetlu članstva u Europskoj uniji”
Detaljnije o okruglom stolu i programu pročetajte na web-stranici HKD-a.

 

DJEČJI SAJAM – ZAGREB, ARENA

3.-5.10. 2010. (petak-nedjelja)
Arena, Zagreb
U okviru sajma HUD će imati svoj štand na kojem ćemo predstavljati udrugu i naše aktivnosti. Pozivamo Vas da nas posjetite.

 

SKUPŠTINA HRVATSKE UDRUGE ZA DISLEKSIJU
četvrtak, 11. prosinca 2014., Kongresna dvorana Poliklinike SUVAG, Ljudevita Posavskog 10, Zagreb, s početkom u 19,00 sati.
Dnevni red Skupštine:

  • Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  • Izvještaj o radu Udruge u razdoblju između dvije Skupštine, te o financijskom poslovanju
  • Razmatranje i prihvaćanje programa rada za 2015 g.
  • Izbor novog predsjednika, upravnog odbora, tajnice i blagajnika
  • Razno
Hrvatska udruga za disleksiju © 2014