SAVJETI UČITELJIMA

KAKO POMOĆI – SAVJETI UČITELJIMA

Jadranka Bjelica, prof. logoped

 

Učitelj treba prepoznati da dijete s disleksijom u razredu ima drukčiji način učenja i zato treba drukčiji način poučavanja.

Nadamo se da će jednom u kvalitetnoj školi za svu djecu vrijediti rečenica:
“Ako dijete ne može učiti na način kako ga poučavamo, trebamo ga poučavati na način kako može učiti”.

 

VAŽNO JE: (OPĆI SAVJETI ZA UČITELJE)

 • što ranije uočiti teškoće i biti spreman za pomoć,
 • pokušati ostvariti što bolju suradnju s roditeljima,
 • uputiti roditelje da potraže pomoć stručnjaka,
 • pokazivati razumijevanje za djetetove teškoće,
 • u radu biti kritičan, ali oprezan i taktičan,
 • hrabriti ga, poticati i hvaliti i za male uspjehe,
 • isticati njegova dobra postignuća u drugim područjima,
 • u radu biti dosljedan, uporan i strpljiv,
 • utvrditi njegovu razinu znanja i usvojenosti vještina,
 • pokušati mu prilagoditi vremenski raspored rada,
 • povremeno mu davati lakše zadatke koje može uspješno riješiti,
 • koristiti seindividualizacijom u radu, češće mu prilaziti,
 • u radu koristiti različita sredstva i pomagala,
 • ne očekivati od djeteta da se uvijek pridržava “naučenog”,
 • dati mu mogućnost temeljite pripreme prije ocjenjivanja,
 • češće se koristiti načinom provjere znanja koji njemu više odgovara,
 • raditi s njim dopunski sadržaje u kojima su teškoće najizraženije,
 • češće provjeravati razinu usvojenosti znanja i vještina – kao motivirajući faktor,
 • graditi u razredu pozitivno ozračje – pravo na različitost.

 

djevojčica, 2.razred, pohvala može vrlo stimulativno djelovati na dijete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBRO JE :

 • naglasiti ono što će se u lekciji učiti i završiti lekciju sažetim prikazom onog što se naučilo (tako se informacije bolje “sele” iz kratkotrajnog u dugotrajno pamćenje),
 • staviti ga da sjedi bliže ploči i učitelju,
 • provjeriti je li zapamtilo ili točno zapisalo domaću zadaću,
 • zapisati važne poruke i događaje u djetetovu bilježnicu,
 • zapisati nekoliko brojeva telefona druge djece iz razreda u djetetovu “informativku” (tako da dijete i roditelj uvijek mogu doći do informacije kad im zatreba),
 • pažljivo odrediti količinu domaće zadaće – ne prelazeći njegove mogućnosti,
 • dijeliti zadatke u manje skupine informacija,
 • smanjiti “nepotrebno” prepisivanje – na ploči bojama označiti dijelove koje dijete treba prepisati, produljiti mu vrijeme,
 • pisati čitljivim, pravilnim rukopisom na ploči, upotrebljavajući boje,
 • koristiti se različitim nastavnim sredstvima i pomagalima (taktilnim, auditivnim, vizualnim),
 • povećati font slova kod tekstova za čitanje s razumijevanjem i ispitnih materijala,
 • naglašavati važnost urednosti rukopisa, ali ga ne kažnjavati kad ne može bolje,
 • paziti na kvalitetu nastavnih i ispitnih listića i materijala
  (sadržaj, jezik, veličina slova, čitljivost),
 • isticati dobro napravljene stvari, a greške ispravljati kvalitetno (ne pišući preko djetetovog rukopisa, dijete i roditelj moraju vidjeti i razumjeti pogrešku),
 • negativne primjedbe uvijek na kraju ublažiti pozitivnom, motivirajućom primjedbom,
 • koristiti se različitim načinima ispitivanja i ocjenjivanja,
 • zajedno s djetetom i roditeljem odabrati bilježnicu i sredstvo za pisanje koje djetetu najviše odgovara,
 • jasno obrazložiti ciljeve ispitivanja i svoja očekivanja.

 

djevojčica, 2.razred, primjer otvorene i iskrene komunikacije između učiteljice i djevojčice s disleksijom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIJE DOBRO:

 • tjerati dijete da glasno čita pred svima u razredu, ako to samo ne želi,
 • uspoređivati ga s drugom djecom, naglašavajući njegove nemogućnosti,
 • “zacrveniti” mu pismeni rad negativnim primjedbama i nepravilnim ispravljanjem grešaka,
 • zadavati mu velike domaće zadaće i dodatne vježbe (posebno ne prepisivanje),
 • očekivati da će se dijete uvijek pridržavati “naučenog”,
 • tražiti od djeteta da ponovo i ponovo radi nešto što nije uspjelo,
 • pustiti ga da se u radu koristi otvorenom knjigom,
 • stalno tražiti od djeteta da piše urednije (iako se ono jako trudi i rukopis je čitljiv),
 • zahtijevati od djeteta da u jednakom vremenskom slijedu kao i ostali, riješi zadatke.

 

djevojčica, 3. razred, nije dobro zacrveniti pismeni rad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAŽNO JE ZAPAMTITI

Dijete s disleksijom:

 • umara se puno brže od druge djece; ono mora upotrijebiti puno više pažnje da bi uopće moglo pratiti što se događa,
 • može pročitati jednu riječ na nekoliko pogrešnih načina, a da to ne primijeti,
 • može pročitati riječi točno, a da uopće ne razumije što čita,
 • može jedan dan “zablistati”, a drugi dan biti potpuno isključeno i nesigurno,
 • može se činiti kao da ne sluša, a zapravo ima problema s pamćenjem instrukcija u nizu,
 • može se činiti lijeno, a zapravo ima probleme u organizaciji obveza i treba mu pomoći u tome,
 • može imati velike teškoće s bilo kakvim figurama i simbolima
  (tablice, glazbeni simboli … ),
 • obično ima velike teškoće i u učenju stranih jezika,
 • teško pravi zabilješke jer ne može slušati i pisati istodobno,
 • zbog sporog čitanja i pisanja, stalno je u vremenskom tjesnacu,
 • može davati dojam nespretnosti i zaboravljivosti, bez obzira koliko se trudilo,
 • može iskazivati neurotske simptome ili blaže oblike poremećaja u ponašanju jer ima lošu sliku o sebi.

 

Uspjeh u primjeni svih oblika pomoći kod djeteta s disleksijom ne ovisi samo o didaktičkim pomagalima i metodama rada koje učitelj koristi. Podjednako je važno, a ponekad i važnije, ozračje u kojem se pomoć želi pružiti.

 

Uvijek se radi o pitanju u kojoj mjeri zadovoljavamo djetetove temeljne psiho-socijalne potrebe:

 • težnju za ljubavlju i prihvaćanjem,
 • potrebu za osjećajem zaštićenosti i sigurnosti,
 • potrebu za potvrđivanjem vlastite ličnosti,
 • želju da bude priznato i uspješno,
 • želju da bude slobodno.

 

Obaveza svih koji rade s djecom trebala bi biti ponuditi djeci one putove koji im omogućuju da prevladaju teškoće.
Goethe to kaže puno poetičnije, ali i vrlo realno: “Tko mnogo pruža, pružit će svakome ponešto.

Hrvatska udruga za disleksiju © 2014